Magasinet SMUL söker fler medarbetare!

Magasinet SMUL är en gratis nättidning som fungerar som medlemstidning för intressegruppen Svenska som modersmål utomlands (SMUL, svenskautomlands.org). Den drivs som ett samarbete mellan Monica Bravo Granström, Markdorf i Tyskland, Emma Ageberg, Bologna i Italien, och Lena Normén-Younger, Vancouver i Kanada. Mottot är ”Med svenska som livsstil” och innehållet utformas för att passa utlandssvenskar, speciellt de med barn hemma som försöker föra vidare svenskan till nästa generation.

Tidningen har en läsekrets på ca 9000 personer, primärt utlandssvenskar, och har publicerats sedan våren 2014. Totalt har fyra nummer kommit ut, två per år med publiceringsdatum i början av maj och november. Varje nummer består av 75-90 sidor, beroende på antal och längd på artiklar.

Magasinet SMUL består av sex delar som handlar om följande ämnen:
1. Flerspråkighet med fokus på svenska.
2. Kultur, svensk och internationell.
3. Svenska skolan utomlands.
4. Sverige, allt som är nytt och diskuteras i hemlandet.
5. IT & Teknik, med fokus på inlärning och media.
6. SMULAN, en barnspecial med pyssel och artiklar speciellt skapade för barn.

Redaktionen för Magasinet SMUL söker nu fler medarbetare. Monica Bravo Granström är chefredaktör och ansvarig för den första delen om flerspråkighet. Emma Ageberg är som art director ansvarig för layout. Lena Normén-Younger är ansvarig för utformandet av del 3 om svenska skolor utomlands samt korrektur. Som medarbetare finns också Anna Walldorf i Malmö som skriver artiklar, sätter titlar och läser korrektur.

Först och främst söker vi medarbetare som är intresserade av motiverande skrivande; i SMUL sysslar fokuserar vi på möjligheter, information och inspiration. Du har sakkunskap i lingvistik, språk eller flerspråkighet, antingen som svensk- eller språklärare, översättare, journalist eller annan språk- eller skrivutbildning. Du får gärna ha anknytning till Svenska skolan utomlands eller en annan organisation som SWEA eller SVIV. Du bör kunna uttrycka dig i skrift på ett diplomatiskt och nyanserat sätt. Vi ser gärna medarbetare på andra platser i världen än där vi bor.

Om du skulle vara intresserad av att ta ansvaret och ledarskapet för del 2, 4, 5 eller 6, kontakta oss med ett e-mejl med information om vem du är och varför du är intresserad. Du kan också kontakta oss om du vill vara medarbetare för en del utan att ha huvudansvaret, t.ex. genom att bidra med artiklar med ett speciellt tema.

Arbetet är volontärt, dvs betalning utgår inte. Däremot får du delta i ett dynamiskt team i ett samarbete som kännetecknas av humor, sjudande aktivitet och ny kunskap!

Dela gärna inlägget för att sprida efterlysningen!

Magasinet SMUL:s redaktion

www.magasinetsmul.com

‪#‎magasinetsmul‬ ‪#‎medarbetare‬ ‪#‎volontärarbete‬ ‪#‎utmaning‬ ‪#‎kunskap‬‪#‎flerspråkighet‬ ‪#‎redaktion‬ ‪#‎artikel‬ ‪#‎artiklar‬ ‪#‎utlandssvensk‬ ‪#‎svenska‬‪#‎SMUL‬ ‪#‎inlärning‬

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.

*