Redaktionen

Magasinet SMUL är en gratis e-tidning som drivs i ett samarbete mellan Monica Bravo Granström, Emma Ageberg och Lena Normén-Younger. Tidningen syftar till att inspirera och informera svenska föräldrar utomlands om flerspråkighet, svenskans utveckling och annat smått och gott som rör Sverige eller utlandssvenskar. Magasinet SMUL marknadsförs primärt till medlemmarna i intressegruppen ”Svenska som modersmål utomlands” (SMUL) och andra grupper i sociala medier.

Monica Bravo Granström, chefredaktör
Monica, bosatt i Tyskland, är översättaren och språkvetaren som ”fyllde en lucka i den svenskspråkiga litteraturen” (BTJ, lektör Dick Nilsson, häfteepos 14104065) 2013 med sin bok  “I love svenska” (Isaberg förlag), en handbok som riktar sig till vuxna kring flerspråkiga utlandssvenska barn. Nu tar Monica steget vidare genom att bli chefredaktör för den första internationella livsstilstidningen för utlandssvenskar. Med denna vill Monica fortsätta sprida sin kunskap om flerspråkighet som givande livsstil, både för barn och vuxna.

Aboutme  – sociala medier och detaljerad kontaktinformation för Monica.

 

Emma Ageberg, art director
Emma Ageberg är den grafiska formgivaren som blev vinbonde i Italien. Känd för sin enkla och läckra design är hon den som pusslar ihop Magasinet SMUL med hjälp av sitt träffsäkra öga för färg och form. Emma är en rutinerad tidssskriftsmakare i internationella sammanhang; tidigare var hon redaktör för e-tidningen SVEN som kom ut under åren 2009-2012.

Av och till finner du emellertid Emma på traktorn där hon övervakar familjens viner, som får liv på åkrarna utanför hennes och familjens hem i Bologna.

Aboutme – sociala medier och detaljerad kontaktinformation för Emma.

 

Lena Normén-Younger, ansvarig utgivare
Lena Normén-Younger är mamman med två trespråkiga barn, bosatt i Kanada, som tyckte flerspråkigheten var en utmaning trots många resurser och starkt intresse. År 2011 startade hon bloggen och intressegruppen ”Svenska som modersmål utomlands” (SMUL, nu med ca 6 200 följare) för att skapa en plattform för diskussioner om flerspråkighet och livet som utlandssvensk förälder.

Med hjälp av sociala medier vill Lena berätta historier om utlandssvenskars liv och utmaningar. Hon ser skapande av Magasinet SMUL som nästa logiska steg i sin strävan av att informera och inspirera föräldrar till ett flerspråkigt familjeliv med svenska som viktig del.

Aboutme – sociala medier och detaljerad kontaktinformation för Lena.