Vilken föräldratyp är du när det gäller ditt barns svenska?

Vad ska du tänka på vid organiserandet av lekträffar för att ditt utlandssvenska barn ska få möjlighet att använda och utveckla sin svenska? Det första du gör är naturligtvis att hitta andra barn som kan och vill prata svenska. Svenskkunskaperna kommer av förälderns inställning, och med detta i åtanke presenteras här en rad olika föräldratyper med varierande inställning till flerspråkighet och svenska.

flerspråkighethjarta  Genuin

 

Typerna är grovt generaliserade och fantasifulla utfall av personliga observationer med små korn av sanning. De är skapade som verktyg för att stimulera tankar om dina egna värderingar och attityder till flerspråkighet, och om hur dessa påverkar barnets kunskaper i svenska. Egentligen är de olika typerna mest ett lekfullt sätt att närma sig attityder och beteenden i förhållande till svenska. Artikeln kan ändå användas mentalt när du funderar lite på vad du vill med den lekgrupp du är med i eller försöker skapa.

Dynamik, psykologi och kaffebröd är ledorden som vi här pusslar med – fram, bak och uppochner. Som du också märker är det bara ett selektivt urval av föräldrar som bryr sig om svenskan som här diskuteras. Om en utlandssvensk mamma eller pappa inte tycker att svenskan är viktig läser de sannolikt inte den här artikeln. Eftersom du läser den har du indirekt besvarat första frågan om huruvida du bryr dig om ditt barns svenska; det verkar du göra!

Läs fortsättningen av artikeln om personlighetstyper i relation till flerspråkighet & svenska och gör testet för att se vem du är! Du hittar hela artikeln, test och facit på sidorna 40-47 i Magasinet SMUL.

Vilken förälder är du? Vilka har du runt dig? Hur fungerar den eventuella lekgrupp som du deltar i med dina barn?

Om Lena norm-Younger
Skapare av intressegruppen "Svenska som modersmål utomlands" (SMUL) och ansvarig utgivare för Magasinet SMUL.

Lämna en kommentar

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.

*